veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Kan ik mijn begrafenis vooraf komen regelen?

Zeker en vast, heel wat mensen regelen hun begrafenis op voorhand, ook als ze nog jong zijn en helemaal niet ziek. Op die manier bespaar je de achterblijvers van heel wat zorgen minder. Je kan je uitvaart regelen van de keuze van de kist tot de grafsteen.

Laatste wilsbeschikking?

De laatste wilsbeschikking legt u vast via een formulier dat u bij uw Gemeenteadministratie verkrijgt. Daarna wordt dat in het Centraal Register van Laatste Wilsbeschikking geregistreerd. In uw laatste wilsbeschikking vermeldt u hoe u begraven wilt worden (begraving of crematie). Niemand kan zich daartegen verzetten. U kunt uw laatste wil ook vastleggen in een brief aan een familielid of een notaris of in de begrafenisovereenkomst met de begrafenisondernemer.

Uitvaartverzekering, wat houdt dit in?

 Gedurende 10, 15 of 20 jaar betaalt u maandelijks een premie. Bij overlijden ontvangen uw nabestaanden of een andere persoon die u zelf kiest, het verzekerde bedrag. Met dat geld wordt uw uitvaart betaald.

Moet ik begraven worden in de gemeente van mijn woonplaats?

 Neen, Je kan kiezen waar je begraven wordt. Let wel in sommige gemeenten vragen ze dan wel een toeslag omdat je een niet-inwoner bent.

Kan ik een begrafenisondernemer kiezen van buiten mijn gemeente?

 Ja, een begrafenisondernemer is niet gebonden aan een bepaald gebied of gemeente.

Waar kan ik een dienst houden?

 Je kan kiezen voor een kerkelijke uitvaart, de uitvaart wordt geregeld in samenspraak met de priester.

Bij ons in het funerarium heb je ook de mogelijkheid tot een burgerlijke plechtigheid (max. 40 personen). Hier gebeurd de begeleiding door mensen die opgeleid zijn om de dienst voor te gaan.

In het crematorium "Uitzicht" te Kortrijk heb je ook de mogelijkheid om een plechtigheid te houden. Dit kan een rooms-katholieke dienst zijn, een vrijzinnige dienst of een dienst waar de mensen van "Uitzicht" voorgaan. Voor meer informatie over diensten in het crematorium, klik op deze link : http://www.crematoriumuitzicht.be

Op hoeveel dagen verlet heb ik recht?

Van de echtgenoot of echtgenote, kinderen, vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder: drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Voor een inwonende broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootouders, kleinkinderen: twee dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Voor een niet-inwonende broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootouders, kleinkinderen, overgrootouders, achterkleinkinderen: de dag van de begrafenis.

Hoeveel kost een uitvaart?

 De kostprijs van een uitvaart hangt af van vele factoren die de familie zelf te beslissen heeft. U kunt altijd een afspraak maken om een raming te maken van de kostprijs.

Orgaandonatie?

In principe is elke persoon die in het bevolkingsregister staat van België, orgaandonor na zijn dood. Alleen de naaste familie kan zich dan nog tegen transplantatie verzetten. Je kan ook weigeren om orgaandonor te zijn, dat gebeurt via een formulier verklaring voor orgaandonatie. Meer informatie over orgaandonatie vind je op: http://www.beldonor.be

 

Indien je over een vraag of een vraag dat er niet tussen staat meer informatie wenst, neem gerust contact op, we beantwoorden al uw vragen.